Wie zijn wij ?
 
Achter de naam PrevenZ Zakelijk Adviesbureau schuilt een ervaring van meer dan vijfentwintig jaar in de transportbranche in al haar facetten in het algemeen en in de behandeling en het voorkomen van claims in het bijzonder.

Door deze ervaring werd enerzijds duidelijk dat er bij bedrijven (voornamelijk transportbedrijven) alleen claims behandeld en afgehandeld worden en anderzijds werd duidelijk dat juist weinig of geen tijd gestoken wordt in de claimpreventie of dat men niet bekend is met claimpreventie.

Door het geven van trainingen hierin binnen het eigen bedrijf en andere bedrijven bleek er wel degelijk een behoefte te zijn aan dit stuk voorlichting op dit gebied ; immers, welk bedrijf wil juist hierin niet kostenbesparend werken?

Vanuit deze gedachte en de positieve reacties op reeds gegeven trainingen ontstond het besluit om dit zelfstandig op te gaan pakken om juist meer bedrijven op alle fronten van de werkvloer bekend te maken met de vele voordelen van claimpreventie.
 
PrevenZ Zakelijk Adviesbureau
t. 06-23935835