Wat kunnen wij voor u betekenen ?
 
Elke transporteur krijgt wel eens te maken met transportclaims. Het ontstaan van transportclaims kent vele oorzaken o.a. : transportcriminaliteit, b.v. ladingdiefstal, voertuigdiefstal, brandstofdiefstal, smokkel of fraude. Het niet of onvoldoende zekeren van de lading, of het niet werken volgens de geldende wet- en regelgeving. Een risico van het vak hoor je vaak zeggen. Dat deze risico's, door de veranderende wet- en regelgeving steeds groter worden, is nog niet bij iedereen bekend.

Wat gebeurt er als een vervoerder voor het weekend een trailer, geladen met waardevolle goederen, afkoppelt, op zijn eigen heel goed beveiligd terrein en de volgende dag blijkt de trailer toch te zijn gestolen? Je denkt, een zeer goed beveiligd terrein, hier kon ik niets aan doen, ik kan mij beroepen op overmacht, of als ik toch aansprakelijk ben, dan tot maximaal de CMR limiet. De rechter besliste anders. Omdat de trailers niet waren voorzien van een Antidiefstal kingpin slot, had de vervoerder er niet alles aan gedaan om het te voorkomen en werd tot het betalen van de waarde van de goederen veroordeeld i.p.v. het CMR limiet van 8.33 SDR per kg.

De tendens in Europa is dat de verlader veelal in het gelijk wordt gesteld en de bescherming van de CMR Condities wordt opgeheven. Onwetendheid wordt dan ook keihard afgestraft. Echter door opleiding kan aan onwetendheid iets worden gedaan. 


Veel claims kunnen vermeden worden.
De CMR condities geven de vervoerder de mogelijkheid, om deze claims te voorkomen en/of af te wijzen maar men moet van deze regels op de hoogte zijn en zich er aan houden.
Kennis hiervan is dus kostenbesparend.

 
PrevenZ Zakelijk Adviesbureau
t. 06-23935835