Cursussen
 

PrevenZ Zakelijk Adviesbureau geeft cursussen in criminaliteit- en claimpreventie aan chauffeurs en loodsmedewerkers, operationele- en commerciële afdelingen. Deze cursus is erkend door het CBR/CCV en valt onder "Criminaliteitspreventie CCV Code N27(1) Duur van deze cursus is 2 dagdelen en heeft een waarde van 7 uren. Deze cursus wordt bij u op het bedrijf gegeven voor groepen van minimaal 6 en maximaal 12 personen.

Het doel van deze cursus is de deelnemers inzicht te geven in de mogelijke vormen van criminaliteit en weten welke invloed zij daar op kunnen uitoefenen om diefstal te voorkomen dan wel te beperken. Daarnaast nog eens de aanwezige kennis te testen, te verbeteren en door te discussiëren de mensen meer bewust te maken van de risico's van het ontstaan van schadeclaims en mogelijkheden die zij hebben om die te voorkomen.

Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden zijn o.a.:

• Transportcriminaliteit
• Illegalen en de Engelse wetgeving
• Wettelijke bepalingen en adviezen
• Transport en transportmiddelen
• Bewegen van lading
• Stuw- en sjormiddelen
• Beladen en zekeren van lading

Verder worden in de training alle onderwerpen verwerkt, die het bedrijf van belang acht.

Bovenstaande cursus is er ook in verkorte vorm en duurt een dagdeel. Deze vorm is zeer geschikt om diegene te trainen, die niet onder de nascholingsplicht vallen, maar wel deze kennis nodig hebben om transportclaims te voorkomen. Denk aan operationele-, commerciële-, loods- en customer service afdelingen

Tevens kunnen wij u adviseren in het opzetten van een professionele claimafdeling. Hiervoor heeft PrevenZ een claim- administratiepakket samengesteld, bestaande uit een registratiesysteem en een 27-tal standaard brieven. Ook kunnen wij de perso(o)n(en) opleiden die de claims gaat/gaan behandelen. Een cursus duurt 4 tot 8 dagdelen, afhankelijk van de ervaring van de deelnemer(s).

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze trainingen of het afwikkelen van uw claims, stuurt u ons dan een bericht via; info@prevenz.nl, waarna wij met u contact op nemen voor een afspraak.
Ook kunt u zich al oriënteren op onze website; www.prevenz.nl.

 
PrevenZ Zakelijk Adviesbureau
t. 06-23935835