Welkom
 
Waarom kan PrevenZ Zakelijk Adviesbureau belangrijk en noodzakelijk zijn voor u?
Omdat PrevenZ staat voor;

  • het kunnen voorkomen van transportclaims!
  • het kunnen helpen bij de beheersing c.q. vermindering van uw onkosten op jaarbasis
    van transportclaims ; zelfs bij verplichte zaken valt winst te halen!
  • het voorkomen van het risico dat u geld verspilt!
  • het geven van advisering hierin op alle lagen van de werkvloer zowel juridisch als
    practisch!
  • het afwikkelen van transportclaims!
Kortom; onze website wijst u de juiste weg om deze risico’s terug te dringen.
 
>> doorbladeren
PrevenZ Zakelijk Adviesbureau
t. 06-23935835